Stavební řízení k Rekonstrukci komunikace V Šáreckém údolí zahájeno

Stavební řízení k Rekonstrukci komunikace V Šáreckém údolí zahájeno

Ve čtvrtek 13.února 2020 se na odboru výstavby Městské části Praha 6 jednalo o vydání stavebního povolení na rekonstrukci komunikace mezi ulicemi Pokojná a V Podbabě.

Šance na rychlé vydání stavebního povolení jsou vysoké a s ohledem na letošní rozpočet hl.m. Prahy na rekonstrukci komunikace, který počítá s 25 miliony Kč, věříme, že se brzy začne stavět!