Výroční členská schůze spolku Šárecké údolí 27. 6. 2018

Vážení členové spolku,

srdečně zveme na výroční členskou schůzi spolku Šárecké údolí,

ve středu 27. 6. 2018 v 18 hodin v restauraci Na Břetislavce.

Program členské schůze:

  1. Změna sídla a úprava stanov spolku
  2. Schválení výroční zprávy za rok 2017
  3. Volba výkonného výboru a dalších orgánů
  4. Územní studie Tichá a Dolní Šárka
  5. Plán činnosti výboru na rok 2018
  6. Diskuze

Výroční zprávu za rok 2017 naleznete na stránkách spolku

www.sarecke-udoli.cz.