Výzva k řešení dopravy – připojujeme se k výzvě spolku ze Sedlce

Podporujeme snahu za zajištění budoucí průjezdnosti dopravní spojnice Kamýcká, Podbabská, Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí a připojujeme se k výzvě spolku ze Sedlce.

Tato komunikační trasa Prahy 6 je již dnes přetížena.  Kolabuje doprava na Vítězném náměstí, ale i v ulici Jugoslávských partyzánů. Ulice Podbabská má právě z důvodu dopravního přetížení již vymezen dopravní pruh pro autobusy a vozidla taxislužby. V ranní dopravní špičce zde stojí fronty vozidel, odpolední špička je pouze o málo mírnější. Určitě nesouhlasíme s tím, aby v ulici Jugoslávských partyzánů byly zprovozněny další jízdní pruhy.  Vůbec netušíme, jak by zde občané Prahy 6 mohli normálně žít.

A) V této situaci se přitom řeší změny v územního plánu v Praze 6 – Sedlci.

Plánování nových „ubytoven“ o výšce 8 a více podlaží. Celkem pro 5.300 obyvatel. Jen pro názornost, menší okresní město má asi 20.000 obyvatel.

B) Výstavba a rozšiřování satelitních měst a obcí v okolí Prahy 6

Okolní vesnice a města, ale i MČ Suchdol, Lysolaje a lokalita Podbaba se v posledních letech naprosto změnily, až několikanásobně „nafoukly“. Můžeme ale také zmínit Roztoky, Statenice, Velké Přílepy a můžeme pokračovat ve výčtu současných a plánovaných satelitů, kde naprosto chybí infrastruktura a jejichž územní plány umožňují výstavbu velkého rozsahu.

C) Výstavba dálničního okruhu

Zásadním problémem nejsou ale pouze nová satelitní města s mnoha desítkami tisíc nových obyvatel, ale také stavba dálničního okruhu. Rovněž tato stavba se řeší izolovaně, principem stavby Blanka, „ono to nějak dopadne“.  Takže v modelu budoucí dopravní zátěže je třeba počítat nejenom s  obyvateli ze satelitů a MČ Suchdol a „Nového Sedlce“, ale i se všemi, kteří se potřebují dostat na druhý břeh Vltavy po dálničním okruhu a to minimálně do přilehlé části Prahy 6.

Jako zásadní pokládáme tedy řešení koncepce budoucího stavu rozpadu dopravy v celém předmětném území s ohledem na budoucích 20 let a to včetně výstavby dálničního okruhu a „spádových“ satelitních měst, obcí a sídel.

Celou lokalitu je nutné projednávat komplexně jako celek s širšími souvislostmi!

Nepokládáme za správné oddělovat jednotlivé změny územního plánu. Důvodem není jen platná legislativa, která tento postup nedovoluje, ale především současný a budoucí stav kapacity dopravy, kapacity občanské vybavenosti (školství, obchodní síť) a široká oblast životního prostředí.

Více zde