Záměr MČ vybudovat na Šatovce dům pro seniory

V rámci konání radniční výstavy „Praha 6 mění tvář“  se konaly i besedy a prezentace plánované výstavby na Praze 6 ve Skleněném paláci naproti radnice MČP6.

První debata se dotýkala chystaných sociálních staveb na Praze 6, mj. i v Šáreckém údolí, v místě usedlosti Šatovka.

Díky iniciativě Ing.Arch. Beránka, vedoucího odboru územního rozvoje MČP6, byla na tuto lokalitu vypracována zjišťovací studie na využití území.
Městská část si objednala studii od tří architektonických studií. Jedním z oslovených architektů byl i Ing.Arch. Vladan Hodek z našeho občanského sdružení.

Vnímáme velmi pozitivně, že radnice dala prostor i našemu sdružení, abychom vnesli do studie požadavky na funkce, které údolí tolik schází:

– parkovací místa a veřejný park naproti současnému opuštěnému bytovému objektu Šatovka

– nebytové prostory pro menší obchod s potravinami, restauraci apod.

– místnost pro cvičení, rovněž otevřenou všem obyvatelům údolí

V pojetí arch.Hodka se tak Šatovka stává HOT SPOTem údolí – jakýmsi náměstíčkem, kde se dá zastavit, nakoupit. Relaxovat v obnoveném parčíku či provozovat turistiku nebo sporty poblíž – házenou, tenis, plavání…

Při prezentaci projektu na komisi územního rozvoje MČP6 také zastupitelé slyšeli problém mizerné komunikace, nedostatečné frekvence spojení autobusem či zničené turistické trasy a ladem ležící koupaliště. Na Šatovku se tak snad začíná i na radnici hledět v kontextu její funkce pro údolí.

Ze záměru vybudovat na Šatovce uzavřený areál pro senioru jsme tak vytvořili základ pro budování Šáreckého údolí s jeho základní funkcí – rekreačně oddychovým územím pro Pražany.

Více informací i fotografie nalezente na našem zpřáteleném webu PRAHA 6 ZTRÁCÍ TVÁŘ.

Více zde: https://www.sarecke-udoli.cz/news/zamer-mc-vybudovat-na-satovce-dum-pro-seniory/