2. veřejné setkání k projektu Šatovka – 27.5. od 17.00

V restauraci Šatovka – re.fresh FOODPOINT pořádá Městská část Praha 6 druhé veřejné setkání nad studií seniorského bydlení Šatovka. Setkání se koná 27.5. od 17. hod. Zástupci MČ Praha 6 představí novou studii projektu, která byla upravena na základě připomínek z jednání s místními obyvateli a ze setkání pracovní skupiny.

Přijďte se dozvědět, co nového radnice předkládá.

https://cs-cz.facebook.com/events/661449804295685/