Výroční členská schůze Spolku Šárecké údolí 23. 4. 2019 od 18 hodin

Výroční členská schůze Spolku Šárecké údolí 23. 4. 2019 od 18 hodin

Vážení členové spolku,

srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi Spolku Šárecké údolí v úterý 23. 4. 2019 od 18 hodin v restauraci Na Břetislavce.

Důležitým bodem našeho setkání bude debata o projektu Seniorského centra Šatovka, jehož představení koncem února vyvolalo spoustu bouřlivých reakcí místních obyvatel.

Rádi bychom Vás seznámili s aktuální situací a otevřeli debatu, jak se jako spolek k tomuto projektu postavíme. Chceme projekt podpořit? Jak rozsáhlá redukce počtu domů oproti původnímu projektu je dostačující? Chceme a potřebujeme v Šárce komunitní centrum a všechny služby, které radnice v projektu uvádí? Nebo je taková výstavba zcela nepřijatelná? Podáme správní žalobu proti změně územního plánu?

Naše pozvání na schůzi přijal také pan starosta Mgr. Ondřej Kolář a bude prezentovat úpravy projektu, které na základě připomínek vzešlých od občanů radnice připravuje.

Program výroční členské schůze:

  1. Zahájení schůze
  2. Vystoupení starosty MČ Praha 6
  3. Projekt Šatovka – hlasování o dalším postupu – přijetí usnesení pro či proti správní žalobě
  4. Předložení Výroční zprávy za rok 2018 – schválení
  5. Návrh změn stanov a hlasování o jejich přijetí
  6. Změny ve výkonném výboru
  7. Různé a diskuze

Za výbor

Ing. Vladimír Brož, předseda

David Ptáček, místopředseda