Břetislavka – neúspěšný pokus o interpelaci, koupaliště prošlo!

V pátek jsme se přišli podívat na jednání zastupitelstva, abychom viděli, jak probíhají interpelace občanů na naší radnici.

Zatímco v parlamentu, přesněji PSP, trvají interpelace 3,5 hodiny a celkem logicky na ústní dotaz poslance  následuje  ústní odpověď dotyčného ministra, na MČP6 nejčastěji na dotaz občana zaznělo: „Na vaši interpelaci dostanete písemnou odpověď ve lhůtě 30ti dnů.“ Ještě že úředníci nechtěli po občanech zaplatit kolek 🙂

V parlamentu je také spravedlivá volba losem. Přiznáme, že nevíme, jestli je to na MČP6 obdobně, ale po 45 minutách bylo odpískáno a na další interpelace se nedostalo. My jsme se těšili na interpelaci zastupitele Trymla, který chtěl prezentovat kauzu Břetislavka. Bohužel, i když pan Tryml svolal rychlé jednání zastupitelů, ani v druhém hlasování neprošlo prodloužení doby na interpelace. Obzvláště těch devatenáct zastupitelů, kteří se hlasování zdrželi, nás překvapilo svým alibismem. Oč bližší jsou nám ti, kteří hlasovali PROTI a uměli svůj postoj zdůvodnit. Ovšem 18 hlasů PRO ku 19 hlasům „BEZ NÁZORU“ je smutná vizitka našeho zastupitelstva.

Potěšil nás ale MUDr. Antonín Nechvátal, který vznesl  ohledně koupaliště Tichá Šárka tuto interpelaci na paní starostku:

„Interpelace přírodní areál Tichá Šárka

Vážené občanky, vážení občané, zastupitelky, zastupitelé, paní starostko

V přírodně hodnotném údolí Šáreckého potoka v Dolní Šárce bylo provozováno koupaliště nazývané Tichá Šárka nebo také ŠatovkaAreál přírodního koupaliště byl rozhodnutími ministerstva financí z roku 2005 a 2010 určen k privatizaci. Dne 2.5.2011 byla vyhlášena obchodní veřejná soutěž na Areál přírodního koupaliště. Petra Kolínská a já jsme otevřeným dopisem adresovaným ministrovi financí Miroslavovi Kalouskovi veřejně vyzvali ke zrušení této soutěže. Upozornili jsme na nízkou cenu, formu prodeje, ale i na možné budoucí využití pozemků. Areál o rozloze více než 15 tisíc metrů se nachází v přírodně cenné lokalitě. V současném územním plánu jsou pozemky zčásti určeny jako polyfunkční území sportu, rekreace a oddechu. Pozemky měly být nejprve nabídnuty městu pro veřejně prospěšné účely.

Soutěž byla rozhodnutím ministra financí obratem zrušena.

Dotazem na vedoucího odboru správy obecního majetku Úřadu městské části Praha 6 Martina Pawingera jsem zjistil, že v minulosti, do které sahá dokladová a lidská paměť zdejšího odboru, koupaliště v Tiché Šárce městské části Praha 6 ze strany vlastníka nabídnuto nebylo.

Podle zákona 219/2000 Sb. ze dne 27. června 2000 o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích je podle paragrafu 22 možný bezúplatný převod ve veřejném zájmu.

Chci vyzvat paní starostku, aby požádala ve veřejném zájmu ministerstvo financí o převedení areálu Tichá Šárka do majetku Prahy 6.

Děkuji

MUDr. Antonín Nechvátal

předseda Základní organizace Strany zelených v Praze 6″

Odpověď na interpelaci rádi zveřejníme na tomto místě.