Kanalizace v Šáreckém údolí

Je to k nevíře, ale Šárecké údolí získalo první část splaškové kanalizace teprve v roce 2006. Všichni ostatní musí platit desítky tisíc ročně za vyvážení septiků. Pokud ovšem nebydlí na kopci – cesty se v zimě neudržují, takže k nim čerpací vozy nepřijedou. Žádostem o vlastní domovní čističku většinou stavební odbor nevyhověl – z důvodů ochrany přírody v přírodním parku!

Nyní Praha připravuje další etapu výstavby. Bohužel máme obavy z komplikací s touto stavbou spojenými.

1. Stavební práce na tramvajové trati na Podbabě neberou konce. Zácpy aut v ranní špičcce jsou neúnosné, údolí je zašpuntované z Lysolají i Šárky. Až nám zavřou i horní konec údolí, jak se k nám dostane záchranka či hasiči? Stavby nikdo nekoordinuje, odbor dopravy tvrdí, že je to mimo jeho kompetence.

2. Podle našich informací má být rozkopán i úsek, kde už je splašková kanalizace zavedena. K ní chce nyní město přidat i dešťovou kanalizaci. Efektivita a finanční náklady takového dvojího kopání a opětného zaasfaltování vozovky jsou zřejmé i radním v Kocourkově. Ne tak v Praze.

3. Z dokumentace na úřední desce vyplývá, že se chystá i „zkapacitnění Šáreckého potoka v rámci protipovodňových opatření“. Co se za tímto úředním jazykem skrývá, nám není jasné. Máme jen podezření hraničící s jistotou, že to bude stát hodně peněz, Šárecký potok bude zprzněn stejně jako přiroda v jeho okolí a preventivní účinky „protipovodňových opatření“ dopadnou na obyvatele údolí. Tedy jinak – voda se rozlije v údolí. Kdo by se zamýšlel nad těmi sotva sedmi stovkami obyvatel Šárky? Naši radní  přece chrání Prahu tak nějak globálně. Asi jako Suchdol s okruhem, nebo Bohnice, Šárku a Hanspaulku s druhou přistávací dráhou na pražské letiště.