Dům pro seniory na Šatovce – radnice Prahy 6 hledá poradce

Radnice MČ Praha 6 vypsala zakázku na poradenskou činnost při realizaci projektu na Šatovce , pro více informací klikněte zde.

Tento krok radnice vítáme a podporujeme. Otevírá se možnost, aby byl nakonec celý projekt  úspěšný a prospěšný jak pro Šárecké údolí, tak pro Prahu 6.
Zaručit to může takový konzultant, který kromě kvalifikace požadované radnicí bude mít dostatečné informace o Šáreckém údolí nebo bude považovat za prioritu se seznámit se specifiky lokality na Šatovce.

Šárecké údolí je velice specifická lokalita. Je součástí přírodního parku Šárka-Lysolaje. Hluboko zaříznutým údolím prochází v délce takřka 5 km jediná obslužná komunikace. Původně zemědělská krajina v 19.-20.století  pro Pražany představovala jednu z hlavních rekreačně oddychových ploch Prahy.  V současnosti tento potenciál zůstává téměř nevyužitý, především kvůli systematické devastaci veškeré infrastruktury minulým režimem.

Kromě toho chybí v údolí bezpečný průchod pro pěší. Chodníky na 60% nejsou vůbec, zbylé úseky jsou sotva 80 cm široké. Silnice  je nepřehledná a neudržovaná. Radnice  MČ Prahy 6 toto chápe a podporuje záměr zklidnění komunikace na 30km/hod. a vybudování bezpečného pěšího průchodu údolím.  Zároveň ale uprostřed takovéto lokality má MČ Praha 6 parcelu a nemovitost, která je prázdná a chce ji využít jako sanatorium pro pacienty s Alzheimerovou chorobou, uvažuje se také o domě pro seniory.

To má úskalí právě ve špatné dopravní obslužnosti údolí. Autobus MHD jezdí jednou za hodinu, pěšky se ze Šatovky senior nikam nedostane, v údolí si nekoupí ani základní potraviny. Pro takový ústav se bude muset vše dopravit. Desítky zaměstnanců i návštěvy pacientů či klientů Šatovky budou muset volit individuální dopravu autem. To však znamená značný nárůst zatížení  obslužné komunikace a neslučuje se to s hlavní potřebou údolí – zklidnění dopravy a bezpečného průchodu pro pěší.

Naše sdružení tak vítá oživení lokality na Šatovce a při uměřené kapacitě (maximálně 70 lůžek) a v rámci současné zastavitelné plochy v zásadě s tímto záměrem  radnice souhlasí.

Naší podmínkou ale je, že zvýšená zátěž území musí být kompenzována přidanou hodnotou pro všechny obyvatele i návštěvníky údolí.  Mělo by tak vzniknout moderní seniorské centrum pro aktivní stáří, otevřené a přínosné veřejnosti.

Rekonstrukci Šatovky tak vnímáme jako šanci pro potřebný rozvoj infrastruktury v Šárce. V místě musí vyrůst obchůdek s potravinami a  občerstvení, které budou sloužit i veřejnosti. Dále si dokážeme představit menší tělocvičnu nebo rehabilitační bazén, který by kromě seniorů opět mohli využívat i místní občané. Také vybudování chodníků, oprava spojovacích cest do Lysolají a na Babu, parkovací místa i obnova přilehlého parku a bývalého dětského hřiště, to vše by mělo přispět k revitalizaci tohoto dnes tolik zanedbaného místa.
Musíme  uvážit měřítko této oblasti. Větší hmota budov je akceptovatelná pouze v kontextu toho, že se současně vytváří veřejný prostor – v podstatě náměstí, centrum údolí.

Jaká bude ekonomika celého zařízení, jehož náklady na výstavbu odhaduje MČ na cca 120 – 150 mil. Kč?  Jsme přesvědčeni, že více než množství seniorů rozhoduje struktura centra. Tedy zda je to uzavřený areál bez interakce s veřejností, nebo moderní centrum, přinášející oživení a služby i širokému okolí.

Požadujeme, aby projekt  synergicky přispěl k rekreačně oddychové funkci údolí, podpořil rozvoj volnočasových aktivit, vznik základních služeb a zlepšení péče o území. Věříme, že zohledněním výše popsaného  bude tento projekt finančně úspěšný.

Znamená to, že centrum nesmí být uzavřeným ghettem, ale naopak místem setkávání, kde senioři mohou být aktivními účastníky celého procesu obnovy území spolu s místními občany a MČ Prahy 6.

Proto se na vás obracíme s žádostí o pomoc při hledání takového konzultanta. Víte-li o někom, kdo splňuje kritéria radnice, prosím, určitě mu dejte o tomto záměru vědět.

Výbor  OS Šárecké údolí