Podání petice na protipovodňová opatření v Šáreckém údolí

Dnes, 17. 7. 2013 jsme podali petici na protipovodňová opatření v Šáreckém údolí na Ministerstvo ŽP, Magistrát hl. m. Prahy a Městskou část Praha 6.

K petici se připojilo svými podpisy 586 občanů.

Děkujeme všem, kteří pomohli při sběru popisů a podepsaným za podporu. 586 podpisů v takto krátkém čase považujeme za skvělý výsledek a věříme, že petice pomůže prosadit účinnou a rozumnou protipovodňovou ochranu Šáreckého údolí.

Šárecké údolí, o. s. bude s Vaší podporou žádat městskou část o objednání vyhledávací studii na ochranu Šáreckého údolí. Pokud studii Městská část Prahy 6 objedná, bude diskutována s občany a podle výsledku budeme společně  s městskou částí usilovat na Magistrátu hl. m. Prahy o její realizaci.

—-

Odpověď zástupce starosty na podanou petici