Interpelace na zastupitelstvu MČ Prahy 6

Na pravidelném zasedání zastupitelstva MČ Prahy 6 vystoupilo hned pět Šáreckých občanů.

Za naše sdružení předala první interpelaci nová členka, Ing. Jaroslava Koňaříková.

V interpelaci připomněla zastupitelům slib z roku 2002, že bude na viaduktu V Podbabě vybudována protipovodňová ochrana a doposud se tak nestalo.

Dále jsme požádali zastupitele o objednání a financování studie, která by řešila celé povodí potoka.

Text této interpelace naleznete zde: interpelace-JK.pdf (215540)

Poté se ujal slova předseda sdružení, David Ptáček. Druhá interpelace se týkala jednak uzavření Sáreckého údolí ve směru na Jenerálku.

Žádáme poskytnutí všech dostupných informací o stavu vozovky a zavedení obousměrného provozu neprodleně.

Dále jsme shrnuli, proč došlo ke škodám na majetku vinou úprav koryta potoka magistrátem. Vyzvali jsme radnici, aby po magistrátu vymohla odstranění všech chyb v projektu i realizaci úprav.

V neposlední řadě jsme pak upozornili, že k povodním bude docházet i nadále, pokud se nezachytí voda nad Šárkou.

Od r.1995 se v povodí litovického potoka, jenž ústí na Džbánu do Šáreckého potoka, zastavělo na 1300 ha dříve zemědělské půdy.

Jediným řešením je tak využívání a zvětšeníé současné kapacity retence celé soustavy rybníků nad Šárkou, podobně, jako je tomu na Vltavské kaskádě.

Celý text interpelace si můžete stáhnout zde: OS Šárecké údolí – interpelace k šáreckému potoku.pdf (317264)

Přepisy a záznamy  interpelací i odpovědi zastupitelů naleznete v průběhu července na stránkách Prahy 6 https://www.praha6.cz/interpelace.html

DP