Soud podruhé zrušil územní rozhodnutí na Břetislavku.

Znovu potvrdil to co již jednou bylo odsouzeno. Odvolací orgán (MHMP) nevypořádal řádně připomínky dotčených účastníků řízení po prvním zrušení územního rozhodnutí soudem. Vydal znovu územní rozhodnutí na stavbu a následně stavební úřad MČ P-6 mohl vydat i stavební...