Soud podruhé zrušil územní rozhodnutí na Břetislavku.

Znovu potvrdil to co již jednou bylo odsouzeno. Odvolací orgán (MHMP) nevypořádal řádně připomínky dotčených účastníků řízení po prvním zrušení územního rozhodnutí soudem. Vydal znovu územní rozhodnutí na stavbu a následně stavební úřad MČ P-6 mohl vydat i stavební povolení. Vadné územní rozhodnutí bylo tedy znovu podáno k soudu. Protože toto podání nemá odkladný účinek … Read more

Revitalizace Šáreckého potoka

13. února 2017 proběhla schůzka zástupců spolku Šárecké údolí a zástupce MHMP ohledně revitalizace Šáreckého potoka 0,985 – 1,427 km. Zápis si můžete přečíst zde: 170213_zapis_jednani_potok.pdf (86178)

Úpravy silnice na Zlatnici

Zaregistrovali jsme, že stavební firma Čermák a Hrachovec a.s. se znovu pustila do práce na jimi loni rekonstruované silnici v úseku Kalinův mlýn x Ke Kulišce. Tentokráte ji ve střední části rozšiřují o 20 cm na šířku 5m, tak jak bylo vyprojektováno a povoleno. Škoda, že si toho technický dozor zastupující Technickou správu komunikací hl.m. Prahy … Read more