Komunikace

Bezpečná komunikace pro všechny

V rámci diskuze na ustavující schůze občanského sdružení Šárecké údolí byla problematika bezpečného pohybu chodců a cyklistů v údolí vyhodnocena jako jeden z nejpalčivějších  problémů, které v údolí jsou.

Jsme přesvědčeni, že dobré vyřešení tohoto problému není jen v zájmu místních obyvatel, ale jedná se o celoměstsky významný problém.

Šárecké údolí představuje klíčovou spojnici rekreačně oddychových ploch v severní části Prahy.

Návrh řešení podle dopravní studie naleznete ZDE.

Při našem setkání s představiteli obce dne 21.12.2012 jsme avizovali, že navrhneme jak situaci vyřešit v souladu s trendy a zkušenostmi na obdobných vozovkách u nás i v zahraničí.

Komunikace v údolí jsme analyzovali – soubor Rozbor doprava ve formátu PDF si můžete stáhnout zde:
Rozbor_doprava.pdf (1,2 MB)

O odborné řešení jsme požádali ateliér Promika, který  nám zpracoval nabídku na projekt – stáhněte si ji zde:
nabidka_Promika.pdf (1,9 MB)