Dobrovolnický den – firma L’ORÉAL věnuje den práce ve prospěch našeho sdružení

Byli jsme osloveni firmou L’ORÉAL, která každoročně pořádá pro své zaměstnance tzv. Dobrovolnický den. Po loňské akci ve prospěch Prokopského údolí se letos společnost L’ORÉAL rozhodla svých cca 100 zaměstnanců uvolnit na čtvrtek 28.6. do Šáreckého údolí. Kromě péče o přírodní památky Zlatnice, Nad Mlýnem či Dolní Šárka budou zaměstnanci pořádat i chráněné dílny pro … Read more

Zadávací studie PÖYRY

Městská část Praha 6 vypsala výběrové řízení na zjišťovací studii k protipovodňovým opatřením na Šárecko-litovickém potoce. Firma PÖYRY studii vypracovala a prezentovala občanům údolí. Prezentaci si můžete stáhnout zde: prezentace-poyry.pdf   Radnice Prahy  6 nám poskytla i samotnou studii. Všechny soubory jsou k zde dispozici ve formátu PDF:   titulka_A.pdf Technicka_zprava-1.cast.pdf (7794743) Technicka_zprava-2.cast.pdf (6882581) Technicka_zprava-3.cast.pdf … Read more

Komunikace

Bezpečná komunikace pro všechny V rámci diskuze na ustavující schůze občanského sdružení Šárecké údolí byla problematika bezpečného pohybu chodců a cyklistů v údolí vyhodnocena jako jeden z nejpalčivějších  problémů, které v údolí jsou. Jsme přesvědčeni, že dobré vyřešení tohoto problému není jen v zájmu místních obyvatel, ale jedná se o celoměstsky významný problém. Šárecké údolí … Read more

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – PRŮVODNÍ ZPRÁVY

Průvodní zpráva, která zdůvodňuje a vysvětluje navrhované řešení. Saudostu_A-Pruvodni zprava.pdf (89494) Mapka údolí v kontextu Prahy 6 s vyznačením řešeného úseku. Saudostu_B-Situace sirsich vztahu.pdf (769108) Souhrnný výkres celého řešeného úseku od ulice V Podbabě po Jenerálku. Saudostu_E-Situace celková.pdf (1633412) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – 10 ČÁSTÍ ÚDOLÍ Zde naleznete projektovou dokumentaci rozčleněnou na deset snímků, s uvedením … Read more

Obnova spojovacích cest z údolí

Šárecké údolí bylo v minulosti propojeno sítí kvalitních cest, o které za první republiky pečovalo osm (!) cestářů. Většina těchto cest je dnes zdevastovaných, zarostených či zaslepených. Usilujeme o obnovu těchto cest a otevření údolí pro všechny návštěvníky, turisty, sportovce. Údolí má obrovský potenciál pro městskou rekreaci nejen pro obyvatele okolních čtvrtí, ale i pro všechny Pražany či … Read more

Žežulka – rekonstrukce hřiště

Pracujeme na proměně hřiště Žežulka. Pokud se dohodneme se sponzorem, mělo by v průběhu jara příštího roku vyrůst v tomto areálu multifunkční hřiště. Na něm by se mohly provozovat nejen volejbal, nohejbal, fotbal, basketbal či házená, ale také v zimním období bruslit a hrát hokej! Nové budou nejen mantinely, branky  a sítě, ale také bezúdržbový … Read more