Luxusní resort namísto koupaliště Tichá šárka?

Obyvatelé Šáreckého údolí podali námitky proti výstavbě luxusního ubytovacího resortu Jeseter na místě bývalého koupaliště v Tiché Šárce

Na místě bývalého koupaliště chce společnost kontroverzního podnikatele Alexeje Zacharova postavit luxusní ubytovací resort.


Spolek Šárecké údolí v projektu výstavby vidí protizákonnost v řadě bodech, které formuloval spolu s téměř 50 obyvateli v námitce proti výstavbě podané 21.2. 2023.
Velké obavy vzbuzuje i podpora projektu ze strany Městské části Prahy 6, která v sousedství plánuje projekt Šatovka, o kterém informujeme a který se snažíme ovlivnit již několik let.
Obavy vyvolává i dosavadní působení pana Zacharova v českém prostředí, o němž informoval Respekt i Česká televize.

Projekt podporuje i Městská část Praha 6, která vydala souhlasné stanovisko, v němž konstatuje mj. „nyní již transformovanou historickou zástavbu přírodního parku“ a „z hlediska …námi sledovaných zájmů, předložený záměr v dané podobě akceptujeme.“

Rovněž současný starosta, Mgr. Jakub Stárek se o projekt zasazoval. Ještě v roli místostarosty odpovědného za územní rozvoj Prahy 6 nám 16.9.2021 napsal:
„O projektu jsem slyšel a viděl jsem ho. Docela se mi líbí. Líbí se mi idea že se do místa vrátí voda. Stavby jsou malé a jsem daleko radši, než aby se tam pusto usilovalo o výstavbu nějakých bytů.“

Budeme usilovat o to, aby daný projekt v této podobě nezískal stavební povolení a v případě, že jej získá, rozhodně se vůči němu odvoláme. A požádáme rovněž ministerstvo pro místní rozvoj, aby přezkoumala závazná stanoviska MHMP, která považujeme za protizákonná.

Námitky spolku k výstavbě najdete zde.

Další informace najdete na těchto odkazech:

ČT24

Týdeník Respekt