MAGISTRÁT CHYSTÁ ZMĚNU VYMEZENÍ ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ NA ŠÁRECKÉM POTOCE A JEHO PŘÍTOCÍCH

Na úřední desce se objevilo oznámení návrhu opatření obecné povahy, které nově stanovuje záplavová území, mění aktivní záplavové zóny a stanovuje omezující podmínky v záplavovém území.

Doporučujeme všem majitelům dotčených nemovitostí prostudovat přiložené oznámení a případně podat námitky či připomínky.

Oznámení od magistrátu hl. m. Prahy naleznete ZDE.

Jednotlivé výkresy naleznete ZDE.