Praha 6 podpořila šárecké občany v kauze Resort Jeseter

Na 4. jednání zastupitelstva MČ Prahy 6 zařadilo zastupitelstvo jako první bod projednání kauzy Resort Jeseter.

Přijala usnesení, ve kterém se záměrem nesouhlasí. Usnesení ve formátu PDF si můžete přečíst zde.

Článek o jednání v kauze zveřejnila radnice na hlavní straně webu www.praha6.cz, článek si můžete přečíst zde.

Kauze se věnuje řada médií, poprvé na ni upozornily Seznam Zprávy, které napsaly i reportáž z jednání, můžete si ji přečíst zde.

Radnice MČ Prahy 6 opírá svůj postoj o především o tyto pilíře:

  1. územní studii pro Tichou – Dolní Šárku, kterou inicioval a zpočátku i financoval náš spolek
  2. námitky našeho spolku, které podpořilo 47 občanů údolí, čímž dali jasně najevo, že s daným záměrem většina místních zásadně nesouhlasí

Touto cestou proto náš spolek děkuje všem z vás, kteří jste nás podpořili, dali plnou moc a nechali jste se naším spolkem zastupovat.

Náš spolek chtěl od svého počátku fungovat jako most mezi občany – členy a příznivci spolku  a radnicí, která nám naslouchá.

V této kauze se nám podařilo tento cíl  splnit společnými silami v míře vrchovaté.