Kroniky šáreckých občanů

Dějiny podle Hlaváčka

08.09.2011 21:06
Dějiny Šárky, Podbaby, Dejvic V rámci Šáreckého kulturního jara v květnu l955 přednesl Šárecký občan Ant. Hlaváček.  Na jaře r. l955 pořádala osvětová beseda v Podbabě a Šárce  kulturní jaro a v jeho rámci byly i dvě malé přednášky o tom, co složení půdy a horniny v Šáreckém údolí říká...

Kronika podle Kaliny

08.09.2011 21:07
Šárka Divoká, Tichá a její okolí                Obsah       1. Dějiny hmotné kultury, archeologické nálezy  jako důkaz     pravěkého osídlení městského obvodu Prahy...

Vyprávění p.Josefa Pavly 1

08.09.2011 21:11
Vzpomínky na kulturu, politiku, ekonomiku Zaznamenal Vladimír Brož Tento  text vznikl  na konci  jara roku 1995  jako autentický záznam vyprávění pana  Josefa Pavly o  Šárce a okolí.  Je souborem faktů, které již zapadávají  v zapomnění. Pan Pavla ve...

Vyprávění p.Josefa Pavly 2

08.09.2011 21:15
Pokračování vyprávění pana Josefa Pavly o Podbabě, Šárce a Lysolajích Zaznamenal: Vladimír Brož prosinec 1995  Za Rakouska-uherska byla doprava do Prahy možná pouze po železnici. Zastávka Podbaba byla, těsně za viaduktem. Kolejiště kolem nádraží bylo za 1. války bohužel velice často...