Kroniky šáreckých občanů

 • 08.09.2011 21:06

  Dějiny podle Hlaváčka

  Dějiny Šárky, Podbaby, Dejvic V rámci Šáreckého kulturního jara v květnu l955 přednesl Šárecký občan Ant. Hlaváček.  Na jaře r. l955 pořádala osvětová beseda v Podbabě a Šárce  kulturní jaro a v jeho rámci byly i dvě malé přednášky o tom, co složení půdy a horniny v Šáreckém údolí říká...

 • 08.09.2011 21:07

  Kronika podle Kaliny

  Šárka Divoká, Tichá a její okolí                Obsah       1. Dějiny hmotné kultury, archeologické nálezy  jako důkaz     pravěkého osídlení městského obvodu Prahy...

 • 08.09.2011 21:11

  Vyprávění p.Josefa Pavly 1

  Vzpomínky na kulturu, politiku, ekonomiku Zaznamenal Vladimír Brož Tento  text vznikl  na konci  jara roku 1995  jako autentický záznam vyprávění pana  Josefa Pavly o  Šárce a okolí.  Je souborem faktů, které již zapadávají  v zapomnění. Pan Pavla ve...

 • 08.09.2011 21:15

  Vyprávění p.Josefa Pavly 2

  Pokračování vyprávění pana Josefa Pavly o Podbabě, Šárce a Lysolajích Zaznamenal: Vladimír Brož prosinec 1995  Za Rakouska-uherska byla doprava do Prahy možná pouze po železnici. Zastávka Podbaba byla, těsně za viaduktem. Kolejiště kolem nádraží bylo za 1. války bohužel velice často...

Všechny články

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010