Kroniky Šáreckých občanů

Na tomto místě naleznete přepsané vyprávění a vzpomínky Šáreckých občanů. V dobách minulých si je místní lidé opisovali na psacím stroji. Vy si je můžete stáhnout do počítače jedním kliknutím 🙂 Začtěte se s námi – a společně s námi si představujte, jak úžasné místo Šárka byla ještě před 80 lety.

Historie Šatovky

Usedlost Šatovka, V Šáreckém údolí čp. 74/81,  má jméno po Janu Křtitelovi de Chateau, krejčím a měšťanu Menšího Města pražského, který koupil někdejší vinici Erbovku a stavení roku 1673 od dřívejšího majitele. Jan Chateau obnovil vinohrad, spustošený třicetiletou válkou, zahradu doplnil mladými stromky a u lisu zbudoval obytný dům.   V roce 1710 zakládá na … Read more

Architektonická soutěž

V návaznosti na soutěžní podmínky schválené Radou MČ Praha 6, usnesením č. 3649/18 ze dne 27.06.2018, proběhla otevřená jednokolová anonymní architektonická soutěž o návrh. Pořadí návrhů:1. cena – 625.000 Kč – návrh č.6 – Mgr. arch. Gabriela Kaprálová (ASGK Design) / Ing. arch. Monika Čurdová, Ing. arch. Markéta Šornová, Ing. arch. Karolína Falladová, Ing. arch. … Read more

Námitky spolku ke změně územního plánu

Bezprecedentní zásah do přírodního parku Šárka V důsledku změny územního plánu, ke které došlo po letitých průtazích vloni na podzim, hrozí přírodnímu parku Šárka enormní zásah. Přes 6300 m2 pozemků v okolí usedlosti Šatovka nacházející se v ochranném pásmu přírodní památky Dolní Šárka vedené jako sady, zahrady a vinice (PS) byly změněny na veřejné vybavení s koeficientem zastavění C.  Změnu … Read more

Rozsudek Městského soudu – vyhráli jsme!

Neobvykle rychle rozhodl Městský soud ve věci naší správní žaloby. Na devatenácti stranách, celkem ve 109  odstavcích se velmi podrobně problematikou zabývá. Přesně to náš spolek chtěl – aby nezávislá, soudní moc rozhodla, který veřejný zájem má větší váhu. Zda právo na příznivé životní prostředí, nebo zájem samosprávy na využití území například pro sociální bydlení.  … Read more

o Šatovce

Usedlost Šatovka je jedním z nejvíc neuralgických bodů v Šáreckém údolí.   Od té doby, co byli radnicí všichni nájemníci vystěhováni a objekt osiřel, se kolem Šatovky událo mnohé.  Dvakrát byla Šatovka svévolně osídlena squattery.  V roce 2011  radnice požádala magistrát o změnu územního plánu. Proti této změně podal náš spolek námitky.  Mezitím vycházely z radnice, ještě za vlády ODS … Read more

Koupaliště Tichá Šárka – podivný prodej zrušen!

Díky všímavosti jedné členky našeho sdružení se rozjela mediální smršť. Samozřejmě podstatnou zásluhu má Petra Kolínská a Zelení za Prahu 6. Ti otevřeným dopisem intervenovali ministra financí a zajistili kauze nebývalou mediální pozornost. Během jediného dopoledne, kdy se tato kauza stala hlavní zprávou veřejnoprávního rozhlasu, pak ministr prodej zrušil. Otevřený dopis zelených si můžete stáhnout zde: strana_zelenych_otevreny_dopis_mf_9.6.2011.pdf … Read more

Naše úspěchy

Úspěchy a činnost spolku Šárecké údolí:  1. Více než deset akcí v rámci Dobrovolnického dne, kdy spolek zorganizoval údržbu a obnovu pěších cest a úklid odpadků v přírodním parku pro v součtu více než 500 lidí z firem LOREAL, ČSOB, ČEZ…   2. Osm ročníků akcí Dětský den nejen pro obyvatele Šáreckého údolí s účastí 200 … Read more

Obnova cesty k PP Dolní Šárka

V rámci projektu obnovy spojovacích cest spolek Šárecké údolí usiluje o obnovu cest v Šáreckém údolí viz.
https://www.sarecke-udoli.cz/projekty/obnova-spojovacich-cest-z-udoli/
Cílem práce bude obnovit a zlepšit přístup z Šáreckého údolí k přírodní památce Dolní Šárka. Předmětem práce bude 1. údržba stávajících cest, která představuje zejména prostřihání a čištění náletů a větví. 2. obnova cesty od Žežulky k PP Dolní Šárka a vytvoření nového propojení cesty od usedlosti Sanitrovka k PP Dolní Šárka. Opět se bude jednat o prostřihávání a prořezávání cesty od křovin a náletů a čištění bezprostředního okolí. Materiál se bude stahovat ke štěpkovačce. V rámci údržby budou opraveno několik stupňů a u nové propojky bude upravována pěšina pro pohodlnou pěší chůzi.


Akce je plánována od 9. ti do 16 ti hodin. Sraz účastníků je na rozcestí turistických cest rozc. Dolní Šárka. Na místo lze dojít pěšky buď z Lysolaj po modré turistické značce kolem Fuchsova statku (Bus 355,160 z Dejvické stanice Žákovská), nebo z Šáreckého údolí do kopce po červené a modré turistické značce od usedlosti Šatovka (Bus 116 z Dejvické stanice Šatovka). Práci budou koordinovat 3-4 členové spolku Šárecké údolí. Účastníci budou pracovat ve 3-4 skupinách na jednotlivých úsecích cest. Akce proběhne za každého počasí a je proto potřebné tomu přizpůsobit i oblečení. Účastnici by měli mít pracovní rukavice. Ostatní nářadí a techniku, pokud neproběhne individuální dohoda jinak zajišťuje na místě spolek ve spolupráci s Lesy hl.m. Prahy. Občerstvení – pití, svačinu, oběd spolek nezajišťuje.

Podporovatelé a členové spolku, kteří by chtěli pomoci s prací nebo koordinací práce na místě, prosíme kontaktujte Vladana Hodka – hodek@axiohm.cz nebo 604 114 782

Více zde: https://www.sarecke-udoli.cz/projekty/dobrovolnicky-den/pp-dolni-sarka-2015/