Kroniky Šáreckých občanů

Na tomto místě naleznete přepsané vyprávění a vzpomínky Šáreckých občanů. V dobách minulých si je místní lidé opisovali na psacím stroji. Vy si je můžete stáhnout do počítače jedním kliknutím 🙂 Začtěte se s námi – a společně s námi si představujte, jak úžasné...

Historie Šatovky

Usedlost Šatovka, V Šáreckém údolí čp. 74/81,  má jméno po Janu Křtitelovi de Chateau, krejčím a měšťanu Menšího Města pražského, který koupil někdejší vinici Erbovku a stavení roku 1673 od dřívejšího majitele. Jan Chateau obnovil vinohrad, spustošený třicetiletou...

Architektonická soutěž

V návaznosti na soutěžní podmínky schválené Radou MČ Praha 6, usnesením č. 3649/18 ze dne 27.06.2018, proběhla otevřená jednokolová anonymní architektonická soutěž o návrh. Pořadí návrhů:1. cena – 625.000 Kč – návrh č.6 – Mgr. arch. Gabriela...

Námitky spolku ke změně územního plánu

Bezprecedentní zásah do přírodního parku Šárka V důsledku změny územního plánu, ke které došlo po letitých průtazích vloni na podzim, hrozí přírodnímu parku Šárka enormní zásah. Přes 6300 m2 pozemků v okolí usedlosti Šatovka nacházející se v ochranném pásmu přírodní...

Rozsudek Městského soudu – vyhráli jsme!

Neobvykle rychle rozhodl Městský soud ve věci naší správní žaloby. Na devatenácti stranách, celkem ve 109  odstavcích se velmi podrobně problematikou zabývá. Přesně to náš spolek chtěl – aby nezávislá, soudní moc rozhodla, který veřejný zájem má větší váhu. Zda...