Kroniky Šáreckých občanů

Na tomto místě naleznete přepsané vyprávění a vzpomínky Šáreckých občanů. V dobách minulých si je místní lidé opisovali na psacím stroji. Vy si je můžete stáhnout do počítače jedním kliknutím 🙂 Začtěte se s námi – a společně s námi si představujte, jak úžasné...

Zadávací studie PÖYRY

Městská část Praha 6 vypsala výběrové řízení na zjišťovací studii k protipovodňovým opatřením na Šárecko-litovickém potoce. Firma PÖYRY studii vypracovala a prezentovala občanům údolí. Prezentaci si můžete stáhnout zde: prezentace-poyry.pdf   Radnice Prahy  6 nám...

Komunikace

Bezpečná komunikace pro všechny V rámci diskuze na ustavující schůze občanského sdružení Šárecké údolí byla problematika bezpečného pohybu chodců a cyklistů v údolí vyhodnocena jako jeden z nejpalčivějších  problémů, které v údolí jsou. Jsme přesvědčeni, že dobré...

Koupaliště Tichá Šárka – podivný prodej zrušen!

Díky všímavosti jedné členky našeho sdružení se rozjela mediální smršť. Samozřejmě podstatnou zásluhu má Petra Kolínská a Zelení za Prahu 6. Ti otevřeným dopisem intervenovali ministra financí a zajistili kauze nebývalou mediální pozornost. Během jediného...

Naše úspěchy

Úspěchy a činnost spolku Šárecké údolí:  1. Více než deset akcí v rámci Dobrovolnického dne, kdy spolek zorganizoval údržbu a obnovu pěších cest a úklid odpadků v přírodním parku pro v součtu více než 500 lidí z firem LOREAL, ČSOB, ČEZ…  2. Osm...