Prezentace protipovodňové studie 19.3.2014

Na ohlášenou prezentaci protipovodňové studie dorazilo přes padesát občanů.

Ing. Michael Trnka, CSc., z firmy PÖYRY řešil koncepci ochrany povodí Šárecko-Litoveckého potoka proti velké vodě. Skládá se jednak z opatření na povodí potoka s cílem zachytit a rozložit povodňovou vlnu. Zde doporučil jako účinné regulovat průtok Šáreckého potoka pomocí manipulace na Jivinách, řešit regulaci odtoku ze Džbánu a vybudování suchého poldru nad Jenerálkou.

Dále pak předložil 3 možné varinaty ochrany údolí proti vzedmuté vodě z Vltavy.
1. Položení tlakového potrubí pod potokem až do výšky hladiny povodně 2002 a uzavření viaduktu
2. Mobilní bariéry podél potoka
3. Čerpání vody z potoka a uzavření viaduktu.

Na základě vyhodnocení doporučil k dalšímu rozpracování pouze jednou varinatou a to variantou 1 spolu s účinými opatřeními na povodí potoka.

Varianta 1 – položení potrubí pod stávající koryto potoka, do kterého bude při povodni převeden potok při současném uzavření viaduktu mobilními bariérami. Výhodou navrhovaného řešení je jeho spolehlivost bez dalších provozních nákladů, možnost 100% ochrany jak proti Vltavě, tak bleskovým povodním na Šárecko-Litoveckém  potoce a zároveň byla vyhodnocena jako finančně srovnatelná s variantou 2.

Varianta 2 – postavení mobilních bariér podél potoka až na úroveň povodně 2002 je sice technicky možné, vybudování podzemní části stěny je však minimálně stejně stavebně náročné jako varianta 1. Rozdíl je v tom, že tato varinata není schopna ochránit ulici V Podbabě proti bleskovým povodním, které přijdou v řádu hodin a není proto reálné zvládnout osadit bariéry.

Varianta 3 – přečerpávání potoka pomocí čerpadel byla vyhodnocena jako finančně náročnější a problematičtější na provoz a údržbu.

Místostarosta Prahy 6 s gescí pro dopravu a životní prostředí Bc. Jan Záruba (ODS) přislíbil, že radnice MČP6 vypíše na základě této zjišťovací studie další výběrové řízení. Jeho cílem bude studie proveditelnosti navržených protipovodňových opatření.

S tímto projektem pak městská část osloví magistrát a požádá jej o realizaci protipovodňové ochrany.

Prezentaci si můžete stáhnout zde: prezentace-poyry.pdf (1158837)

Jakmile budeme mít k dispozici studii, budeme ji publikovat na našich stránkách.