o Šatovce

Usedlost Šatovka je jedním z nejvíc neuralgických bodů v Šáreckém údolí.   Od té doby, co byli radnicí všichni nájemníci vystěhováni a objekt osiřel, se kolem Šatovky událo mnohé.  Dvakrát byla Šatovka svévolně osídlena squattery.  V roce 2011  radnice požádala magistrát o změnu územního plánu. Proti této změně podal náš spolek námitky.  Mezitím vycházely z radnice, ještě za vlády ODS a ČSSD v období 2010-2014, neoficiální a polooficiální informace o nejrůznějších záměrech.  Domov seniorů vystřídala snaha přestěhovat sem LDN z Chitusiho ulice. Poté se na radnici objevil projekt na Alzheimerovo centrum.  Pak se nechala starostka slyšet, že Šatovku nabídli nadaci Charty 77 – Bariéry, pro vybudování centra pro paraplegiiky.   Po volbách v roce 2014 nejprve koalice TOP09, ODS, STAN a ANO Šatovku nijak neakcentovala. Dvojí obsazení budovy  squattery ale situaci akcelerovaly.  V roce 2018, po dlouhých 7 letech, na magistrátu došlo ke schválení územního plánu a celá plocha zeleně o rozloze 6337 m2, v ochranném pásmu přírodní památky Dolní Šárka, se proměnila ve stavební pozemek s koeficientem zastavěnosti C.  Ve stejném roce rada MČ Prahy 6 vyhlásila architektonickou soutěž na seniorské cetrum Šatovka. To znamená kromě rekonstrukce a částečné demolice současné usedlosti výstavbu šesti nových třípatrových domů.  Náš spolek s tak razantní změnou a masívní výstavbou nesouhlasí a domníváme se, že radnice by měla jít příkladem v ochraně přírody.   Rekonstrukci Šatovka potřebuje a všichni po ní voláme. Za nejjednodušší považujeme obnovu její původní funkce, rekonstrukci domu a vytvoření městských startovacích bytů.  Nebráníme se ani přístavbě, zvětšení objemu a kapacity budovy, přístavbě nějaké menší, doplňkové stavby, v uliční čáře, tvořené současnou výstavbou. Podmiňovat ale rekonstrukci jedné budovy  nutností postavit šest dalších domů, to se nám zdá jako mimořádně neštastné, vzhledem k doposud trvající stavební uzávěře a ochrannému pásmu přírodní památky.