Úpravy silnice na Zlatnici

Zaregistrovali jsme, že stavební firma Čermák a Hrachovec a.s. se znovu pustila do práce na jimi loni rekonstruované silnici v úseku Kalinův mlýn x Ke Kulišce. Tentokráte ji ve střední části rozšiřují o 20 cm na šířku 5m, tak jak bylo vyprojektováno a povoleno. Škoda, že si toho technický dozor zastupující Technickou správu komunikací hl.m. Prahy nevšiml loni během stavby a musí se to předělávat dodatečně. Nedbal ani našeho upozornění, které jsme mu posílali během stavby, a silnici nechal Čermáka a Hrachovce zaasfaltovat užší, než měla být. Po ani ne roce provozu tady tedy máme znovu záplatovanou silnici.

 

Pro pořádek musíme ale připomenout, že k silnici široké podle projektu patří i posunuté lampy veřejného osvětlení. Mezi krajem vozovky a sloupy musí být totiž podle norem bezpečnostní odstup 0,5 m. A jen doufáme, že se tam nerozhodnou dát svodidla jako u propustku… L

 

A pro pořádek ještě seznam dalších chyb, na které jsme TSK upozornili během stavby a které dodnes nikdo neodstranil.

 

  1. Krajnice nemají projektovaný sklon a na části silnice nejsou krajnice navázány na stávající terén „po vodě“, vznikají kaluže, krajnice se podmáčí a silnice se za chvíli zase zničí;
  2. Krajnice nejsou provedeny v projektované šíři;
  3. Firma loni neprovedla zadané odstranění náletové zeleně a ani neopravila štětovnicovou stěnu u potoka;
  4. Závažné je to, že stavební firma Čermák a Hrachovec a.s. loni neprovedla ani vyprojektované „základy“ pod částí silnice (tzv. pláň);
  • dle projektové dokumentace má být pod zpevněnou krajnicí provedena spodní stavba / zhutněná pláň. Ve skutečnosti to nebylo realizováno a krajnice byla nasypána na „pampelišky“. U této silnice přitom předpokládá najíždění aut na krajnici. Krajnice bez únosné spodní stavby bude rozježděna a to včetně obrub což už se v některých částech po půl roce provozu děje.