Usnesení zastupitelstva MČ Prahy 6 pro Šárecké údolí!

Zastupitelstvo MČ Praha 6 napříč všemi politickými stranami přijalo usnesní pro Šárecké údolí, ve kterém uznává, že i Tichá a Dolní Šárka je přírodní park a celoměstsky významné rekreační území.

Pan místostarosta Polách má za úkol zadat zpracování urbanistické studie, která popíše problémy a potenciál v území a stanoví ve spolupráci s obyvateli limity využití a priority pro řešení.

Už v zadání byl dán požadavek, aby se respektovali stávající zastavitelné plochy a nedocházelo k jejich rozšiřování na úkor zeleně.

MČ P6 usneseni zastupitelstva č 465_17.pdf (127154)