Soud podruhé zrušil územní rozhodnutí na Břetislavku.

Znovu potvrdil to co již jednou bylo odsouzeno.

Odvolací orgán (MHMP) nevypořádal řádně připomínky dotčených účastníků řízení po prvním zrušení územního rozhodnutí soudem.

Vydal znovu územní rozhodnutí na stavbu a následně stavební úřad MČ P-6 mohl vydat i stavební povolení.

Vadné územní rozhodnutí bylo tedy znovu podáno k soudu. Protože toto podání nemá odkladný účinek mohl investor zahájit stavbu.

Doba od podání žaloby k rozhodnutí je téměř dva roky a během té doby investor stavbu realizoval.

Špatná práce odvolacího orgánu dostala nyní investora do svízelné situace.

Má nyní nelegální stavbu. O tom zda je možné dodatečně připomínky, které shledal soud již podruhé oprávněnými řádně vypořádat si můžete z rozsudku udělat obrázek sami.

Rozsudek  naleznete v sekci Řešíme/ Břetislavka.