Znovu potvrdil to co již jednou bylo odsouzeno.

Odvolací orgán (MHMP) nevypořádal řádně připomínky dotčených účastníků řízení po prvním zrušení územního rozhodnutí soudem.

Vydal znovu územní rozhodnutí na stavbu a následně stavební úřad MČ P-6 mohl vydat i stavební povolení.

Vadné územní rozhodnutí bylo tedy znovu podáno k soudu. Protože toto podání nemá odkladný účinek mohl investor zahájit stavbu.

Doba od podání žaloby k rozhodnutí je téměř dva roky a během té doby investor stavbu realizoval.

Špatná práce odvolacího orgánu dostala nyní investora do svízelné situace.

Má nyní nelegální stavbu. O tom zda je možné dodatečně připomínky, které shledal soud již podruhé oprávněnými řádně vypořádat si můžete z rozsudku udělat obrázek sami.

Rozsudek  naleznete v sekci Řešíme/ Břetislavka.