Výroční schůze spolku v úterý 23.4.2019 od 18 hodin v hostinci Břetislavka, novinky k Šatovce

Vážení členové spolku,

vzhledem k událostem kolem plánované výstavby na Šatovce jsme se rozhodli svolat výroční schůzi spolku už na duben, ihned po Velikonocích, na 23. 4. od 18 hodin.

Na schůzi bychom Vás rádi seznámili s dosavadním průběhem jednání a prodiskutovali s Vámi možné postupy, a tak se kvalifikovaně a odpovědně rozhodli, jaký k projektu zaujmeme postoj.

V současné době radnice zpracovává naše připomínky, proběhly dvě neformální schůzky s místostarostou Mgr. Jakubem Stárkem a starostou Mgr. Ondřejem Kolářem. Samospráva ústy starosty také navrhla vytvoření memoranda či jiného dokumentu, který by dával místním občanům záruky – zejména v tom, že nedojde ke změně vlastníka ani funkce seniorského centra a že v následujících letech nebude pokračovat radnice ve výstavbě dalších domů nad rámec zredukovaného projektu.

Dne 28. 3. se koná první pracovní skupina Šatovka, kde budou jednat radní i úředníci MČ Praha 6 a také David Ptáček, nominovaný spolky Prahy 6.

Naším cílem je zástavbu co možná umenšit, aby se snížila zátěž území a nedošlo ke zničení jedné z nejcennějších lokalit přírodního parku Šárka – Lysolaje. Z tohoto důvodu proto stále zvažujeme, zda máme podat správní žalobu na změnu územního plánu.

Je však rozhodně v našem zájmu, aby Šatovka ožila a aby naše jednání směřovala k hledání oboustranně přijatelnému kompromisu.

Rádi bychom také sjednali i podporu našich dalších projektů – několik let plánovanou rekonstrukci komunikace V Šáreckém údolí, vybudování okružní křižovatky na Horoměřické, které by umožnilo, aby autobus č. 116 jezdil na Bořislavku namísto do Nebušic, protipovodňová opatření, opravu cesty od Šatovky nahoru k Lysolajím apod.

Na konci schůze se pak hlasováním rozhodneme, zda je pro nás redukce projektu Šatovka a nabízené záruky radnice dostačující. Hlasovat také budeme o tom, zda chceme správní žalobu na změnu územního plánu podat.

Přijďte proto v co největším počtu, budeme jednat o velkém projektu, který může našemu údolí výrazně pomoct, nebo jej naopak bezprecedentně poškodit.

Za výbor spolku

Ing. Vladimír Brož, předseda

David Ptáček, místopředseda