Historie dle webu praha6.cz

Vstoupíme-li do Šárky, jako bychom se ocitli ve slovanské historii. Svádí k tomu tak česky znějící pojmenování a zejména známá pověst o Ctiradovi a Šárce. Podle této proradné dívky však údolí pojmenováno není. Název snad vznikl z případného jména šarý, později šerý,...

Vyprávění p. Josefa Pavly 1

Vzpomínky na kulturu, politiku, ekonomiku Zaznamenal Vladimír Brož Tento  text vznikl  na konci  jara roku 1995  jako autentický záznam vyprávění pana  Josefa Pavly o  Šárce a okolí.  Je souborem faktů, které již zapadávají  v zapomnění. Pan Pavla ve věku  86 let je...

Vyprávění p. Josefa Pavly 2

Pokračování vyprávění pana Josefa Pavly o Podbabě, Šárce a Lysolajích Zaznamenal: Vladimír Brož prosinec 1995 Za Rakouska-uherska byla doprava do Prahy možná pouze po železnici. Zastávka Podbaba byla, těsně za viaduktem. Kolejiště kolem nádraží bylo za 1. války...

Kronika podle Kaliny

Šárka Divoká, Tichá a její okolí Obsah 1. Dějiny hmotné kultury, archeologické nálezy  jako důkaz pravěkého osídlení městského obvodu Prahy 6. 2.  Legendy, báje a pověsti. 3. Nejstarší zprávy o lokalitách obce. 4.  Správa obecních věcí. 5.  Šárecké školství. 6....

Dějiny podle Hlaváčka

Dějiny Šárky, Podbaby, Dejvic V rámci Šáreckého kulturního jara v květnu l955 přednesl Šárecký občan Ant. Hlaváček. Na jaře r. l955 pořádala osvětová beseda v Podbabě a Šárce  kulturní jaro a v jeho rámci byly i dvě malé přednášky o tom, co složení půdy a horniny v...