Revitalizace potoka

Úvod: Magistrát hl.m.Prahy plánuje, v rámci projektu POTOKY PRO ŽIVOT,   přemístění koryta Šáreckého potoka na třech lokalitách:U Jenerálky, na Zlatnici a na Žežulce. Kromě změny tvaru na silně meandrující potok a přemístění  toku do přilehlých nivních luk jsou uvažovány rovněž retenční nádrže, jak na Žežulce, tak na Jenerálce. Stanovisko našeho sdružení k revitalizaci: Původní motivací … Read more