Revitalizace potoka

Úvod: Magistrát hl.m.Prahy plánuje, v rámci projektu POTOKY PRO ŽIVOT,   přemístění koryta Šáreckého potoka na třech lokalitách: U Jenerálky, na Zlatnici a na Žežulce. Kromě změny tvaru na silně meandrující potok a přemístění  toku do přilehlých nivních luk jsou...