Historie Šatovky

Usedlost Šatovka, V Šáreckém údolí čp. 74/81,  má jméno po Janu Křtitelovi de Chateau, krejčím a měšťanu Menšího Města pražského, který koupil někdejší vinici Erbovku a stavení roku 1673 od dřívejšího majitele.
Jan Chateau obnovil vinohrad, spustošený třicetiletou válkou, zahradu doplnil mladými stromky a u lisu zbudoval obytný dům.
  V roce 1710 zakládá na svém pozemku kapli Nejsvětější Trojice, kterou dokončila až jeho dcera.
 Původně stál domek naproti, u potoka-  ten byl přestavěn na hostinec zednickým mistrem janem Nowakem, roku 1864.
 V letech 1926-1929 byl na místě původní usedlosti vystavěna současná trojkřídlá budova, jako nové resaurační zařízení, navržené Františkem Malypetrem a StanisLavem Vidlákem.

Po zrušení restaurace sloužil dům jako nájemní, až do roku 2008.

Po vystěhování nájemníků Šatovka osiřela. Toho využili squatteři, kteří budovu obsadili nejprve 21.12. 2015 (skupina Resurp crew), a opustili ji až 7.1.2016.

Podruhé pak na Šatovku vnikli squatteři 10.2.2018, na střeše bivakovali 6 dní.

V březnu 2018 prochází zastupitelstvem hl.m. Prahy změna územního plánu. V dubnu téhož roku rada MČ Praha 6 schvaluje záměr na seniorské centrum Šatovka.
V červnu 2018 je vyhlášena architektonická soutěž,vítězný návrh je schválen v říjnu.
V únoru 2019 představuje radnice projekt veřejnosti.