Úspěchy a činnost spolku Šárecké údolí: 
 
1. Více než deset akcí v rámci Dobrovolnického dne, kdy zorganizoval údržbu a obnovu pěších cest a úklid odpadků v přírodním parku pro v součtu více než 500 lidí z firem LOREAL, ČSOB, …
2. Osm ročníků akcí Dětský den nejen pro obyvatele Šáreckého údolí s účastí 200 – 300 návštěvníků na každé akci
3. Osm ročníků akcí Pálení Čarodějnic s účastí 400 – 500 místních občanů i návštěvníků Prahy 6 na každé akci
4. Účast na mezinárodních akcích dne Zažít město jinak
5. Iniciativa vytvoření dopravní studie na zklidnění páteřní komunikace V Šáreckém údolí, kterou poté převzala MČ Prahy 6 jako podklad pro projektovou dokumentaci na investiční akci výstavby této komunikace, z iniciativy spolku pojatou jako „zóna 30“ s maximálním důrazem na bezpečnost chodců
6. Iniciativa na vytvoření studie na protipovodňová opatření v Šáreckém údolí. Nad touto studií převzala záštitu MČ Prahy 6 a nyní je projednávána orgány státní správy a samosprávy HMP.
7. Iniciativa na připomínkování Metropolitního plánu, včetně vytvoření webové aplikace. Díky této iniciativě podali občané Prahy 6 společně se samosprávou MČ Praha 6 absolutně nejvíc připomínek k Metropolitnímu plánu ze všech městských částí.
 
8. Iniciativa k zadání územní studie, která má za cíl regulovat území Šáreckého údolí a zajistit v něm ochranu přírodního parku Šárka – Lysolaje prostřednictvím zapsání této územní studie na příslušném úřadě územního plánování v Brně. K tomu přijalo zastupitelstvo Prahy 6  usnesení č. 465-17 (viz příloha č. X). Územní studie je veřejně přístupná a mohou ji připomínklovat všichni občané Šáreckého údolí na webových stránkách www.sarudoli.cz 
9. Aktivní účast členů výboru v komisích dopravní, životního prostředí (včetně funkce předsedy této komise)a komisi územního rozvoje MČ Prahy 6
10. Aktivní zastupování občanů a účast v územních řízeních u desítek plánovaných staveb 
v Šáreckém údolí, vystoupení členů výboru na mnoha interpelacích při zasedání zastupitelstva MČ Praha 6 i HMP
11. Aktivní účast při společných jednáních spolků Prahy 6 se samosprávou MČ Praha 6 (www.praha6.org , www.spolecneprosestku.cz www.prahasest.cz )
12. Výroba a instalace informačních tabulí v údolí o historii, hodnotách, přírodních a kulturních památkách v Šáreckém údolí
13. Obnova památníku Jana Husa při příležitosti 600.výročí jeho upálení v roce 2015 a výsadba památeční lípy, pod záštitou a ve spolupráci s MČ Praha 6

Úspěchy a činnost spolku Šárecké údolí: 

 
 1. 1. Více než deset akcí v rámci Dobrovolnického dne, kdy spolek zorganizoval údržbu a obnovu pěších cest a úklid odpadků v přírodním parku pro v součtu více než 500 lidí z firem LOREAL, ČSOB, ČEZ... 
   
 2. 2. Osm ročníků akcí Dětský den nejen pro obyvatele Šáreckého údolí s účastí 200 – 300 návštěvníků na každé akci
   
 3. 3. Osm ročníků akcí Pálení Čarodějnic s účastí 400 – 500 místních občanů i návštěvníků Prahy 6 na každé akci
   
 4. 4. Účast na akcích mezinárodního dne Zažít město jinak
   
 5. 5. Iniciativa vytvoření dopravní studie na zklidnění páteřní komunikace V Šáreckém údolí, kterou poté převzala MČ Prahy 6 jako podklad pro projektovou dokumentaci na investiční akci výstavby této komunikace, z iniciativy spolku pojatou jako „zóna 30“ s maximálním důrazem na bezpečnost chodců
   
 6. 6. Iniciativa na vytvoření studie na protipovodňová opatření v Šáreckém údolí. Nad touto studií převzala záštitu MČ Prahy 6 a nyní je projednávána orgány státní správy a samosprávy HMP.
   
 7. 7. Iniciativa na připomínkování Metropolitního plánu, včetně vytvoření webové aplikace. Díky této iniciativě podali občané Prahy 6 společně se samosprávou MČ Praha 6 absolutně nejvíc připomínek k Metropolitnímu plánu ze všech městských částí.
 8.  
 9. 8. Iniciativa k zadání územní studie, která má za cíl regulovat území Šáreckého údolí a zajistit v něm ochranu přírodního parku Šárka – Lysolaje prostřednictvím zapsání této územní studie na příslušném úřadě územního plánování v Brně. K tomu přijalo zastupitelstvo Prahy 6  usnesení č. 465-17 (viz příloha č. X). Územní studie je veřejně přístupná a mohou ji připomínklovat všichni občané Šáreckého údolí na webových stránkách www.sarudoli.cz 
   
 10. 9. Aktivní účast členů výboru v komisích dopravní, životního prostředí a komisi územního rozvoje MČ Prahy 6
   
 11. 10. Aktivní zastupování občanů a účast v územních řízeních u desítek plánovaných staveb 
 12. v Šáreckém údolí, vystoupení členů výboru na mnoha interpelacích při zasedání zastupitelstva MČ Praha 6 i HMP
   
 13. 11. Aktivní účast při společných jednáních spolků Prahy 6 se samosprávou MČ Praha 6 (www.praha6.org , www.spolecneprosestku.cz www.prahasest.cz )
   
 14. 12. Výroba a instalace informačních tabulí v údolí o historii, hodnotách, přírodních a kulturních památkách v Šáreckém údolí
   
 15. 13. Obnova památníku Jana Husa při příležitosti 600.výročí jeho upálení v roce 2015 a výsadba památeční lípy, pod záštitou a ve spolupráci s MČ Praha 6
 

Naše úspěchy

 • 03.06.2012 20:33

  Třetí setkání se starostkou - tentokrát společně s 24 dalšími občanskými sdruženími Prahy 6

  Starostka Prahy 6, Ing. Marie Kousalíková, se rozhodla pozvat všechna občanská sdružení Prahy 6 a projednávat s nimi problémy, které trápí občany Prahy 6. Tuto šanci jsme beze zbytku využili a předali starostce v předstihu tři hlavní požadavky pro Šárecké údolí: 1. Nutné investice MHMP i...

 • 23.05.2012 00:00

  Dětské hřiště Žežulka - sponzor, firma CPI, nabízí financování jeho rekonstrukce!

  Další občan údolí, pan Radovan Vítek, nabídnul významnou finanční pomoc pro Šárecké údolí. Prostřednictvím své firmy C.P.I. věnuje Praze 6 věcný dar, rekonstrukci dětského hřiště na Žežulce. Celá akce se uskuteční především díky Ing.Janu Kučerovi, členu sdružení, který připravil celý...

 • 21.05.2012 19:58

  Ústupky MHMP při revitalizaci potoka - po našem půlročním úsilí zasáhnul ministr životního prostředí!

  Pro zastavení tzv. revitalizace Šáreckého potoka jsme udělali, co se dalo. Nakonec se kauza dostala až k ministru životního prostředí, Mgr. Tomáše Chalupy. Ten svolal schůzku starostky MČP6, radního za živtoní prostředí na magistrátu Lohynského, zástupců ministerstva i odboru ochrany prostředí...

 • 21.05.2012 00:00

  Zlatnice - kompromisní dohoda s MHMP o trase nového koryta potoka

  Po našich intervencích od starostky přes primátora až po ministra životního prostředí jsme dosáhli dohody na Zlatnici. Pět odborníků z Agentury pro ochranu přírody a krajiny a magistrátu společně s členem výboru našeho sdružení, RNDr. Milanem Řezáčem, prošlo celou louku a dohodli se na...

 • 01.05.2012 00:00

  Nebezpečný zlomený strom nad cestou konečně pokácen!

  Teprve, když jsme ukázali správci pražských lesů, RNDr. Nohejlovi, fotografii zlomeného stromu, který visel nad cestou k Natanaelce, byl tento doslova a do písmene "Damoklův meč" odstraněn. Děkujeme i hajnému Baďoučkovi a jeho dělníkům. Pokud víte o dalších nebezpečných stromech, dejte nám...

 • 03.04.2012 00:00

  Úklid ulice Nad Kaplankou - další intervence se setkala s úspěchem

  Po žádosti o úklid chodníků v celém údolí od přesostlých dřevin a také zprůchodnění lesní cesty z ulice Pod Mlýnkem k Natanaelce se nám podařilo přesvědčit úřady o nutnosti uklidit další cestu. Tentokrát to je ulice Nad Kaplankou a pro změnu ji má na starosti TSK. Co problém, to nejen jiný...

 • 09.03.2012 00:00

  Konec nelegálního pálení velkoobjemového odpadu zdejšími bezdomovci!

  Bezdomovci, kteří už od loňského jara obsadili parcelu č.2018 , jež je ve správě MČP6, vytrvale sužovali okolní obyvatele. Domluvení s firmou, jež se živila pravděpodobně vyklízením sklepů a půd, pálili každý den do noci veškerý starý nábyek, dveře, okna a další hořlavý materiál, jež jim vozila...

 • 12.01.2012 00:00

  Úklid cesty na kopec "Bašťák" - konečně zameteno napadané listí

  Z ulice Pod Mlýnkem nahoru k Matěji do ulice Natanaelka je to pořádný kopec - na 420 m délky vastoupáte o 72 výškových metrů! Cesta bývala celou zimu zanešená vrstvou listí, sněhem a ledem. Nejen že byla nebezpečná, ale někdy takřka nesjízdná. Přitom na linku č.131 tu chodí nejen spousta...

 • 21.12.2011 09:00

  Setkání zástupců Šáreckého údolí, o.s. se starostkou MČP6 a vedoucími odborů z MHMP

  Na druhém setkání se starostkou MČP6 jsme se důkladně připravili. Kromě samotné paní starostky se jednání zúčastnili místostarostové Bc. Záruba a Ayeboua, tajemník úřadu Ing. Holický, MBA, dále vedoucí odborů dopravy a životního prostředí Ing. Charvátová, vedoucí odboru územního plánování Ing....

 • 10.11.2011 00:00

  Primátor navštívil společně se starostkou Šárecké údolí!

  Díky naší vytrvalé prezentaci problémů v Šáreckém údolí se rozhodla starostka Prahy 6 ukázat panu primátorovi, MUDr. Svobodovi, ukázat i zničenou vozovku, úzké a zarostlé chodníky i stavbu tunelu a Chrobokova "rodinného domku" se zastavěnou plochou cca 850 m2.   Stavba RD mezi lesostepí...

1 | 2 >>

Kontakt

Spolek Šárecké údolí
Pod Mlýnkem 68/4, 160 00 Praha 6

Tel: +420 602 20 55 20

 

 

© 2011 Šárecké údolí, o.s., IČ:22886052, Č.Ú. 2500153774/2010