Naše úspěchy

Třetí setkání se starostkou - tentokrát společně s 24 dalšími občanskými sdruženími Prahy 6

03.06.2012 20:33
Starostka Prahy 6, Ing. Marie Kousalíková, se rozhodla pozvat všechna občanská sdružení Prahy 6 a projednávat s nimi problémy, které trápí občany Prahy 6. Tuto šanci jsme beze zbytku využili a předali starostce v předstihu tři hlavní požadavky pro Šárecké údolí: 1. Nutné investice MHMP i...

Dětské hřiště Žežulka - sponzor, firma CPI, nabízí financování jeho rekonstrukce!

23.05.2012 00:00
Další občan údolí, pan Radovan Vítek, nabídnul významnou finanční pomoc pro Šárecké údolí. Prostřednictvím své firmy C.P.I. věnuje Praze 6 věcný dar, rekonstrukci dětského hřiště na Žežulce. Celá akce se uskuteční především díky Ing.Janu Kučerovi, členu sdružení, který připravil celý...

Ústupky MHMP při revitalizaci potoka - po našem půlročním úsilí zasáhnul ministr životního prostředí!

21.05.2012 19:58
Pro zastavení tzv. revitalizace Šáreckého potoka jsme udělali, co se dalo. Nakonec se kauza dostala až k ministru životního prostředí, Mgr. Tomáše Chalupy. Ten svolal schůzku starostky MČP6, radního za živtoní prostředí na magistrátu Lohynského, zástupců ministerstva i odboru ochrany prostředí...

Zlatnice - kompromisní dohoda s MHMP o trase nového koryta potoka

21.05.2012 00:00
Po našich intervencích od starostky přes primátora až po ministra životního prostředí jsme dosáhli dohody na Zlatnici. Pět odborníků z Agentury pro ochranu přírody a krajiny a magistrátu společně s členem výboru našeho sdružení, RNDr. Milanem Řezáčem, prošlo celou louku a dohodli se na...

Nebezpečný zlomený strom nad cestou konečně pokácen!

01.05.2012 00:00
Teprve, když jsme ukázali správci pražských lesů, RNDr. Nohejlovi, fotografii zlomeného stromu, který visel nad cestou k Natanaelce, byl tento doslova a do písmene "Damoklův meč" odstraněn. Děkujeme i hajnému Baďoučkovi a jeho dělníkům. Pokud víte o dalších nebezpečných stromech, dejte nám...

Úklid ulice Nad Kaplankou - další intervence se setkala s úspěchem

03.04.2012 00:00
Po žádosti o úklid chodníků v celém údolí od přesostlých dřevin a také zprůchodnění lesní cesty z ulice Pod Mlýnkem k Natanaelce se nám podařilo přesvědčit úřady o nutnosti uklidit další cestu. Tentokrát to je ulice Nad Kaplankou a pro změnu ji má na starosti TSK. Co problém, to nejen jiný...

Konec nelegálního pálení velkoobjemového odpadu zdejšími bezdomovci!

09.03.2012 00:00
Bezdomovci, kteří už od loňského jara obsadili parcelu č.2018 , jež je ve správě MČP6, vytrvale sužovali okolní obyvatele. Domluvení s firmou, jež se živila pravděpodobně vyklízením sklepů a půd, pálili každý den do noci veškerý starý nábyek, dveře, okna a další hořlavý materiál, jež jim vozila...

Úklid cesty na kopec "Bašťák" - konečně zameteno napadané listí

12.01.2012 00:00
Z ulice Pod Mlýnkem nahoru k Matěji do ulice Natanaelka je to pořádný kopec - na 420 m délky vastoupáte o 72 výškových metrů! Cesta bývala celou zimu zanešená vrstvou listí, sněhem a ledem. Nejen že byla nebezpečná, ale někdy takřka nesjízdná. Přitom na linku č.131 tu chodí nejen spousta...

Setkání zástupců Šáreckého údolí, o.s. se starostkou MČP6 a vedoucími odborů z MHMP

21.12.2011 09:00
Na druhém setkání se starostkou MČP6 jsme se důkladně připravili. Kromě samotné paní starostky se jednání zúčastnili místostarostové Bc. Záruba a Ayeboua, tajemník úřadu Ing. Holický, MBA, dále vedoucí odborů dopravy a životního prostředí Ing. Charvátová, vedoucí odboru územního plánování Ing....

Primátor navštívil společně se starostkou Šárecké údolí!

10.11.2011 00:00
Díky naší vytrvalé prezentaci problémů v Šáreckém údolí se rozhodla starostka Prahy 6 ukázat panu primátorovi, MUDr. Svobodovi, ukázat i zničenou vozovku, úzké a zarostlé chodníky i stavbu tunelu a Chrobokova "rodinného domku" se zastavěnou plochou cca 850 m2.   Stavba RD mezi lesostepí...
1 | 2 >>