Obnova cesty k PP Dolní Šárka

V rámci projektu obnovy spojovacích cest spolek Šárecké údolí usiluje o obnovu cest v Šáreckém údolí viz.
https://www.sarecke-udoli.cz/projekty/obnova-spojovacich-cest-z-udoli/
Cílem práce bude obnovit a zlepšit přístup z Šáreckého údolí k přírodní památce Dolní Šárka. Předmětem práce bude 1. údržba stávajících cest, která představuje zejména prostřihání a čištění náletů a větví. 2. obnova cesty od Žežulky k PP Dolní Šárka a vytvoření nového propojení cesty od usedlosti Sanitrovka k PP Dolní Šárka. Opět se bude jednat o prostřihávání a prořezávání cesty od křovin a náletů a čištění bezprostředního okolí. Materiál se bude stahovat ke štěpkovačce. V rámci údržby budou opraveno několik stupňů a u nové propojky bude upravována pěšina pro pohodlnou pěší chůzi.


Akce je plánována od 9. ti do 16 ti hodin. Sraz účastníků je na rozcestí turistických cest rozc. Dolní Šárka. Na místo lze dojít pěšky buď z Lysolaj po modré turistické značce kolem Fuchsova statku (Bus 355,160 z Dejvické stanice Žákovská), nebo z Šáreckého údolí do kopce po červené a modré turistické značce od usedlosti Šatovka (Bus 116 z Dejvické stanice Šatovka). Práci budou koordinovat 3-4 členové spolku Šárecké údolí. Účastníci budou pracovat ve 3-4 skupinách na jednotlivých úsecích cest. Akce proběhne za každého počasí a je proto potřebné tomu přizpůsobit i oblečení. Účastnici by měli mít pracovní rukavice. Ostatní nářadí a techniku, pokud neproběhne individuální dohoda jinak zajišťuje na místě spolek ve spolupráci s Lesy hl.m. Prahy. Občerstvení – pití, svačinu, oběd spolek nezajišťuje.

Podporovatelé a členové spolku, kteří by chtěli pomoci s prací nebo koordinací práce na místě, prosíme kontaktujte Vladana Hodka – hodek@axiohm.cz nebo 604 114 782

Více zde: https://www.sarecke-udoli.cz/projekty/dobrovolnicky-den/pp-dolni-sarka-2015/