Obnova spojovacích cest z údolí

Šárecké údolí bylo v minulosti propojeno sítí kvalitních cest, o které za první republiky pečovalo osm (!) cestářů.

Většina těchto cest je dnes zdevastovaných, zarostených či zaslepených.

Usilujeme o obnovu těchto cest a otevření údolí pro všechny návštěvníky, turisty, sportovce.

Údolí má obrovský potenciál pro městskou rekreaci nejen pro obyvatele okolních čtvrtí, ale i pro všechny Pražany či návštěvníky a turisty.

Zatímco Vídeň propaguje své pásy zeleně turistům z celého světa, Šárka zůstává skrytou a zanedbanou Popelkou hlavního města Prahy.


POPIS CEST Z ÚDOLÍ

Bašťák

Cesta Bašťák. Cesta začíná v ul. Pod Mlýnkem v prostoru  domu č.or. 1   Cesta končí na Hanspaulce v ul. Natanelka. Je to nejvíce používaná cesta z Hanspaulky do Šáreckého údolí. Cesta je dobře udržovaná. Před cca 23-ti lety byla provedena rekonstrukce a cesta má jako jediná do Šárky betonový povrch.  V prostoru snímků Bastak10 a 11 je jasan, který má ulomený vrcholek a hrozí pádem a možnému ohrožení chodců využívající tuto cestu. Další problém je osvětlení. Osvětlení je sice funkční, ale 3 až páté pole sloupů veř.osvětlení (počítáno od shora)  je propojeno nevyhovujícím kabelem. Na posledním sloupu není kabel řádně ukončen. Navíc tento sloup byl původně zakotven, kotevní lano je však vytrženo a je nutno ho opět zakotvit.

Kaliňák

Cesta od Kalinového mlýna na Hanspaulku. Cesta začíná ul. V Šáreckém údolí mezi domy č.p. 27 a 100. Na Hanspaulce cesta končí v ul. Na Ladách a Soborská. Cesta je udržovaná.


Cesta od Šatovky směr Baba

Cesta od Šatovky směr Baba. Cesta začíná v ul. V Šáreckém údolí mezi domy č.p. 17 a 74.  Objekt 74 se nazývá Šatovka. Na Babě cesta končí v ul. Krohova. Cesta je v žalostném stavu. Povrch je silně erodován. Zachovány jsou vodoteče z kamenné dlažby. Na cestě bylo dokonce osvětlení. Na snímcích „Satovak-smer-Baba7 a 11“ můžeme vidět ještě stojící sloupy el. osvětlení. Přívod proudu pochopitelně není. Na cestě bylo i zábradlí z kovových trubek. Zbytky je možno vidět na snímcích „Satovak-smer-Baba7 a 11“. Cesta je ve velmi špatném stavu.


Cesta od Šatovky směr Lysolaje

Cesta od Šatovky směr Lysolaje. Cesta začíná v ul. V Šáreckém údolí mezi domy č.p. 17 a 74.  Objekt 74 se nazývá Šatovka. Cesta končí v oblasti Fuschův statek v Lysolajích. Cesta je v žalostném stavu. Povrch je silně erodován a vyplaven vodou do hloubky 0,5 m. Cesta je ve velmi špatném stavu.


Umrlčina

Cesta Umrlčina. Cesta začíná v ul. V Šáreckém údolí v prostoru Heřmanův dvůr č.p. 82g.   Cesta končí na Babě v ul. Starého. Cesta byla před cca 10-ti lety rekonstruována, stav je vyhovující. Jedinou nevýhodou je, že při výstavbě sídliště Baba byla  cesta prakticky zaslepena schodištěm, viz obrázky „Umrlcina7-10“. Do té doby byla tato cesta průjezdná pro vozidla.


Cesta Žežulka směr Baba

Cesta Žežulka směr Baba. Cesta začíná v ul. V Šáreckém údolí v prostoru  č.p. 42 (Žežulka) a č.p9.   Cesta končí na Babě v ul. Krohova. Zábradlí je do souč. doby zachováno. Cesta měla el. osvětlení viz snímek “ Cesta-Zezulka-smer-Baba12″.