PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – PRŮVODNÍ ZPRÁVY

Průvodní zpráva, která zdůvodňuje a vysvětluje navrhované řešení.

Saudostu_A-Pruvodni zprava.pdf (89494)

Mapka údolí v kontextu Prahy 6 s vyznačením řešeného úseku.

Saudostu_B-Situace sirsich vztahu.pdf (769108)

Souhrnný výkres celého řešeného úseku od ulice V Podbabě po Jenerálku.

Saudostu_E-Situace celková.pdf (1633412)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – 10 ČÁSTÍ ÚDOLÍ

Zde naleznete projektovou dokumentaci rozčleněnou na deset snímků, s uvedením orientačních čísel, takže se snadno zorientují obyvatelé údolí, jak se návrh projeví v okolí jejich bydliště.