Provozování nedokončené odlehčovací stoky do Šáreckého údolí je nelegální

[et_pb_section fb_built=“1″ admin_label=“section“ _builder_version=“3.22″][et_pb_row admin_label=“row“ _builder_version=“3.25″ background_size=“initial“ background_position=“top_left“ background_repeat=“repeat“][et_pb_column type=“4_4″ _builder_version=“3.25″ custom_padding=“|||“ custom_padding__hover=“|||“][et_pb_text admin_label=“Text“ _builder_version=“4.9.0″ background_size=“initial“ background_position=“top_left“ background_repeat=“repeat“ hover_enabled=“0″ sticky_enabled=“0″]

Odpadní voda je v Praze přiváděna do Ústřední čistírny odpadních vod  jednotnou stokovou sítí. Z levého břehu Vltavy směřují kmenové stoky A, B, C, D, K a z pravého břehu Vltavy vedou stoky E a F.
Funkční kanalizační systém stok vzniká od konce 19. století.
Jednotná kanalizace má díky zatížení dešťovými vodami velice nevyrovnaný průtok. Kmenová stoka D jejíž  celková délka je 9,6 km je napojena společně s kmenovou stokou B do čerpací stanice dolního pásma na ÚČOV.

Stoka D odvádí splaškové vody části Prahy 6 a Zličína.   V důsledku výstavby v této  části  Prahy 6 hrozilo přetížení stokové sítě a vytékání kanalizace do níže umístěných objektů v Dejvicích a na komunikace. Proto byla z oblasti Veleslavína na konci 20. stol. zahájena výstavba odlehčovací přelivové komory, která odvádí nadlimitní  odpadní vody z kmenové stoky do odlehčovací stoky D do Šáreckého údolí.

Zvolené řešení nepovažujeme za optimální ani finančně ani technicky. Bylo však již z větší části provedeno a  jediné racionální řešení je tedy dílo dokončit.

Dílo je však dodnes ve výstavbě!!.  Nebylo zkolaudováno.  Odlehčovací stoka je nedokončena a ústí volně v přírodním parku Šárka-Lysolaje za bývalou cihelnou
Průměr odlehčovací stoky je 2m a průtok je až 8m3/s. Svoji odlehčovací roli kmenové stoky však již plní a tak několikrát do roka vytékají splaškové vody z lesa na komunikaci a do přilehlých objektů a do Šáreckého potoka.

Znečištěné odpadní vody není možné bez  jakéhokoliv předčištění volně vypouštět do vodoteče natož na komunikaci a do soukromých objektů!!

Považujeme za nezodpovědné a nemravné, aby hl.m.Praha ponechávala dále tento stav.

Pokud je odlehčovací stoka nedokončená měla  být na nátoku uzavřena a nesmí být používána!!

Pokud je stav kmenové stoky D takový, že je nutné již dnes její nárazové odlehčení a neexistuje jiná rozumnější alternativa než vést řezené splaškové vody do Šáreckého údolí, pak je veřejným zájmem aby tyto splaškové vody nevytékali volně do lesa na komunikaci a do objektů.

Na odlehčovacích objektech kanalizační sítě jsou budovány usazovací nádrže, které mají retenční objem pro zachycení přivedených odpadních vod. Z těchto retenčních nádrží je pak voda pomalu odváděna již v závislosti na konkrétním zvoleném technickém řešení.

Společnost PVS má na dešťovou usazovací nádrž na konci odlehčovací stoky D v Šáreckém údolí  vydané stavební povolení. Realizace je však dále údajně z finančních důvodů odkládána.
Provedení usazovací nádrže není zatíženo žádným politickým rozhodnutím. Odlehčovací  stoka D sloužící deseti tisícům občanům Prahy 6  nefunguje v souladu s právními předpisy hl.m. Prahy a České republiky. Je věcí správce (PVS) a na zodpovědnosti majitele (magistrát hl.m. Prahy) aby uvedl tento stav do souladu s právními předpisy.

Jsme přesvědčeni, že společnost PVS musí být schopna svůj záměr tak optimalizovat aby bylo řešení  jako jediné a optimální obhajitelné a mohlo tak dojít k zahájení řádného provozování kmenové stoky D bez dalších odkladů.

situace_stavební_povolení.pdf (896702)
souhrnná technická zpráva-stavební povolení .pdf (2394008)
výzva_vodoprávního_dozoru.pdf (226942)

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]