Výroční členská schůze spolku – v pátek 21.6.2024

Srdečně vás zveme na výroční členskou schůzi spolku dne 21.6. od 18 hodin na obvyklé místo – louku na Žežulce.

Program:

  1. Prezentace činnosti spolku za uplynulé období
  2. Výroční finanční zpráva spolku
  3. Schválení výroční finanční zprávy
  4. Změna adresy sídla spolku
  5. Diskuze s členy spolku a hosty členské schůze
  6. Závěr

Po skončení schůze bude volná zábava a diskuze u ohně. Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na vaši hojnou účast.

Jménem výboru spolku

David Ptáček, předseda

Výroční zprávu za období 05/2023 až 05/2024 si můžete stáhnout zde.