Změna přednosti v křižovatce V Šáreckém údolí / V Podbabě

Na křižovatce V Šáreckém údolí / V Podbabě došlo ke změně přednosti. Vozidla přijíždějící z Lysolají mají nově dát přednost zprava vozidlům jedoucím ze Šáreckého údolí.
Změna přednosti v jízdě V Podbabě Změna přednosti v jízdě V Podbabě
Změna by měla pomoci ke zvýšení bezpečnosti a snížení rychlosti aut jedoucích z Lysolají.
V Podbabě platí omezení rychlosti na 30 km/h, stejně jako v Lysolajích.
Avšak jak skončí úsekové měření rychlosti v Lysolajích, auta většinou šlápnou na plyn, a tak často dochází k nebezpečným situacím.
Přitom pohyb chodců v ulici V Podbabě je velký, chodník úzký. 
Bohužel změna přednosti není viditelně značená, takže zatím dochází ke kolizím. Požádali jsme městskou část o zlepšení značení.