Prezentace protipovodňové studie 19.3.2014

Na ohlášenou prezentaci protipovodňové studie dorazilo přes padesát občanů. Ing. Michael Trnka, CSc., z firmy PÖYRY řešil koncepci ochrany povodí Šárecko-Litoveckého potoka proti velké vodě. Skládá se jednak z opatření na povodí potoka s cílem zachytit a rozložit povodňovou vlnu. Zde doporučil jako účinné regulovat průtok Šáreckého potoka pomocí manipulace na Jivinách, řešit regulaci odtoku ze Džbánu … Read more

Lidé hájí zdevastovaná koupaliště Lhotka a Džbán před stavební lobby – článek Pražského deníku ze dne 10.9.2013

Praha – Letní sezóna už pomalu končí, ale dění kolem dvou pražských přírodních koupališť Lhotka a Džbán bude i v následujících měsících pořádně horké. Obě sloužila, respektive slouží k rekreaci tisíců Pražanů a obě teď neutěšeně chátrají. A spojuje je i další moment na březích obou vodních ploch by soukromí majitelé pozemků rádi postavili rezidenční bydlení, v čemž jim zatím brání … Read more

Interpelace na zastupitelstvu MČ Prahy 6

Na pravidelném zasedání zastupitelstva MČ Prahy 6 vystoupilo hned pět Šáreckých občanů. Za naše sdružení předala první interpelaci nová členka, Ing. Jaroslava Koňaříková. V interpelaci připomněla zastupitelům slib z roku 2002, že bude na viaduktu V Podbabě vybudována protipovodňová ochrana a doposud se tak nestalo. Dále jsme požádali zastupitele o objednání a financování studie, která … Read more

Záznam z jednání našeho sdružení s vedením MČP6

Konečně jsme získali záznam z jednání s paní  starostkou a dalšími představiteli úřadu MČP6. Sice nás překřtili na OS Tichá Šárka, ale podstatné informace v záznamu jsou. Především je potvrzeno, že naše požadavky budeme dále projednávat s příslušnými pracovníky magistrátu, kteří jsou dle radnice Prahy 6 zodpovědní za většinu problémů, na něž jsme poukázali. Schůzku … Read more

Ustavující schůze sdružení

Do stanu hotelu Villa Milada se vejde 44 lidí. Šárecké údolí však  leží na srdci tolika lidem,  že i v době dovolených se nás sešlo na  56 občanů. Na místě podepsalo přihlášku 45 členů, dalších 7 příznivců se nemohlo dostavit, ale chtějí se k nám přidat. Na členských příspěvcích jsme vybrali 5200 Kč. Vzhledem k pokročilému … Read more