Revitalizace Šáreckého potoka

13. února 2017 proběhla schůzka zástupců spolku Šárecké údolí a zástupce MHMP ohledně revitalizace Šáreckého potoka 0,985 – 1,427 km. Zápis si můžete přečíst zde: 170213_zapis_jednani_potok.pdf (86178)

Úpravy silnice na Zlatnici

Zaregistrovali jsme, že stavební firma Čermák a Hrachovec a.s. se znovu pustila do práce na jimi loni rekonstruované silnici v úseku Kalinův mlýn x Ke Kulišce. Tentokráte ji ve střední části rozšiřují o 20 cm na šířku 5m, tak jak bylo vyprojektováno a povoleno. Škoda,...

Prezentace protipovodňové studie 19.3.2014

Na ohlášenou prezentaci protipovodňové studie dorazilo přes padesát občanů. Ing. Michael Trnka, CSc., z firmy PÖYRY řešil koncepci ochrany povodí Šárecko-Litoveckého potoka proti velké vodě. Skládá se jednak z opatření na povodí potoka s cílem zachytit a rozložit...