Revitalizace Šáreckého potoka

01.09.2011 18:34

Magistrát hl.m.Prahy plánuje, v rámci protipovodňových opatření, proměnu Šáreckého potoka.

Meandry, suché poldry, u Zlatnice přeložení potoka ze stávajícího koryta po pravé straně na stranu levou, blíže Hanspaulce.

Na Žežulce zase plánují vybudování několika retenčních nádrží.

U bývalé cihelny, dnes AKOM, pak dešťovou usazovací nádrž.

Dostupné dokumenty si stáhněte zde:

B2_1_1b_prehl-koord_rds.pdf (432,1 kB)
B2_1_1_a_rds_prehl-koord.pdf (218,8 kB)
B2_1_1_c_koord_rds.pdf (250,9 kB)
Dešťová usazovací nádrž Jenerálka.pdf (277,2 kB)