Kronika podle Kaliny

Šárka Divoká, Tichá a její okolí Obsah 1. Dějiny hmotné kultury, archeologické nálezy  jako důkazpravěkého osídlení městského obvodu Prahy 6.2.  Legendy, báje a pověsti.3. Nejstarší zprávy o lokalitách obce.4.  Správa obecních věcí.5.  Šárecké školství.6.  Duchovní správa na Šárce.7.  Když na Šáreckých horách zrála vinná réva.8.  Mlýny na Šáreckém potoce.9.  Šárecké usedlosti .10.  Vesnická architektura.11.  První průmyslové podniky.12. … Read more

Dějiny podle Hlaváčka

Dějiny Šárky, Podbaby, Dejvic V rámci Šáreckého kulturního jara v květnu l955 přednesl Šárecký občan Ant. Hlaváček. Na jaře r. l955 pořádala osvětová beseda v Podbabě a Šárce  kulturní jaro a v jeho rámci byly i dvě malé přednášky o tom, co složení půdy a horniny v Šáreckém údolí říká archeologům, co zde bylo před … Read more