Žežulka – rekonstrukce hřiště

Pracujeme na proměně hřiště Žežulka. Pokud se dohodneme se sponzorem, mělo by v průběhu jara příštího roku vyrůst v tomto areálu multifunkční hřiště. Na něm by se mohly provozovat nejen volejbal, nohejbal, fotbal, basketbal či házená, ale také v zimním období bruslit a hrát hokej! Nové budou nejen mantinely, branky  a sítě, ale také bezúdržbový … Read more

Historie dle webu praha6.cz

Vstoupíme-li do Šárky, jako bychom se ocitli ve slovanské historii. Svádí k tomu tak česky znějící pojmenování a zejména známá pověst o Ctiradovi a Šárce. Podle této proradné dívky však údolí pojmenováno není. Název snad vznikl z případného jména šarý, později šerý, neboť Šárka byla šerým či setmělým dolem. Pojmenování se týkalo zprvu jistě jen … Read more

Vyprávění p. Josefa Pavly 1

Vzpomínky na kulturu, politiku, ekonomiku Zaznamenal Vladimír Brož Tento  text vznikl  na konci  jara roku 1995  jako autentický záznam vyprávění pana  Josefa Pavly o  Šárce a okolí.  Je souborem faktů, které již zapadávají  v zapomnění. Pan Pavla ve věku  86 let je jeden z mála žijících  pamětníků a milovníků rozkvětu života v  Šárce za 1. … Read more

Vyprávění p. Josefa Pavly 2

Pokračování vyprávění pana Josefa Pavly o Podbabě, Šárce a Lysolajích Zaznamenal: Vladimír Brožprosinec 1995 Za Rakouska-uherska byla doprava do Prahy možná pouze po železnici. Zastávka Podbaba byla, těsně za viaduktem.Kolejiště kolem nádraží bylo za 1. války bohužel velice často používáno malými chlapci jako hřiště. Často naskakovali na pomalu jedoucí nákladní vlaky. Z vagónů pak k … Read more

Kronika podle Kaliny

Šárka Divoká, Tichá a její okolí Obsah 1. Dějiny hmotné kultury, archeologické nálezy  jako důkazpravěkého osídlení městského obvodu Prahy 6.2.  Legendy, báje a pověsti.3. Nejstarší zprávy o lokalitách obce.4.  Správa obecních věcí.5.  Šárecké školství.6.  Duchovní správa na Šárce.7.  Když na Šáreckých horách zrála vinná réva.8.  Mlýny na Šáreckém potoce.9.  Šárecké usedlosti .10.  Vesnická architektura.11.  První průmyslové podniky.12. … Read more

Dějiny podle Hlaváčka

Dějiny Šárky, Podbaby, Dejvic V rámci Šáreckého kulturního jara v květnu l955 přednesl Šárecký občan Ant. Hlaváček. Na jaře r. l955 pořádala osvětová beseda v Podbabě a Šárce  kulturní jaro a v jeho rámci byly i dvě malé přednášky o tom, co složení půdy a horniny v Šáreckém údolí říká archeologům, co zde bylo před … Read more