Výzva k řešení dopravy – připojujeme se k výzvě spolku ze Sedlce

Podporujeme snahu za zajištění budoucí průjezdnosti dopravní spojnice Kamýcká, Podbabská, Jugoslávských partyzánů, Vítězné náměstí a připojujeme se k výzvě spolku ze Sedlce. Tato komunikační trasa Prahy 6 je již dnes přetížena.  Kolabuje doprava na Vítězném náměstí, ale i v ulici Jugoslávských partyzánů. Ulice Podbabská má právě z důvodu dopravního přetížení již vymezen dopravní pruh pro … Read more

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost radnice a potvrdil, že změna územního plánu na Šatovce byla nezákonná.

V kauze Šatovka, ve které náš spolek zásadně nesouhlasil se změnou územního plánu v ochranném pásmu přírodní památky Dolní Šárka, nám dal za pravdu i Nejvyšší správní soud. Zamítl kasační stížnost magistrátu a potvrdil pravomocný rozsudek Městského soudu. Náš  spolek je stále připraven jednat s radou MČ Praha 6 o dalším využití Šatovky. To jsme … Read more

Průchod v ulici Pod Habrovkou obnoven, zatím s omezením.

Poté, co jsme v lednu společně s geodety zaměřili obecní pozemek a možnou trasu pro cyklisty i pěší, vydali jsme se v sobotu na jarní brigádu. Cesta je nyní vyznačená, průchozí a s výjimkou dvou úzkých míst i průjezdná pro cyklisty. Prosíme, projíždějte na komunikaci se zvýšenou opatrností, v nejužších místech sesedněte z kola a … Read more

Geodeti vytyčili průchod ulicí Pod Habrovkou

Geodeti vytyčili průchod ulicí Pod Habrovkou Nedalo nám to, a nechali jsme geodety vytyčit hranice pozemků v ulici Pod Habrovkou. Na místě jsme označili hranici pozemku ve vlastnictví hl.m. Prahy a dobrá zpráva je, že průchod po obecních pozemcích je MOŽNÝ, a nemusíme tedy čekat na finální rozhodnutí silničního správního úřadu o průchodu ulicí Pod Habrovkou … Read more

Stavební řízení k Rekonstrukci komunikace V Šáreckém údolí zahájeno

Stavební řízení k Rekonstrukci komunikace V Šáreckém údolí zahájeno Ve čtvrtek 13.února 2020 se na odboru výstavby Městské části Praha 6 jednalo o vydání stavebního povolení na rekonstrukci komunikace mezi ulicemi Pokojná a V Podbabě. Šance na rychlé vydání stavebního povolení jsou vysoké a s ohledem na letošní rozpočet hl.m. Prahy na rekonstrukci komunikace, který počítá s 25 miliony Kč, … Read more

Šatovka – Městský soud rozhodl v náš prospěch!

Padl rozsudek ve věci správní žaloby, kterou spolek podal v červnu letošního roku. K naší radosti Městský soud rozhodl v náš prospěch a dal nám za pravdu ve většině bodů žaloby. Celý text rozsudku, žaloby i předchozí kroky si můžete přečíst v sekci Řešíme – Šatovka: https://www.sarecke-udoli.cz/news/rozsudek-mestskeho-soudu-vyhrali-jsme/

2. veřejné setkání k projektu Šatovka – 27.5. od 17.00

V restauraci Šatovka – re.fresh FOODPOINT pořádá Městská část Praha 6 druhé veřejné setkání nad studií seniorského bydlení Šatovka. Setkání se koná 27.5. od 17. hod. Zástupci MČ Praha 6 představí novou studii projektu, která byla upravena na základě připomínek z jednání s místními obyvateli a ze setkání pracovní skupiny. Přijďte se dozvědět, co nového … Read more

Výroční členská schůze Spolku Šárecké údolí 23. 4. 2019 od 18 hodin

Výroční členská schůze Spolku Šárecké údolí 23. 4. 2019 od 18 hodin Vážení členové spolku, srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi Spolku Šárecké údolí v úterý 23. 4. 2019 od 18 hodin v restauraci Na Břetislavce. Důležitým bodem našeho setkání bude debata o projektu Seniorského centra Šatovka, jehož představení koncem února vyvolalo spoustu bouřlivých reakcí místních obyvatel. … Read more